Adjunct Professors at Gujarat Vidyapith
(under Adjunct Faculty Scheme sponsored by Gujarat Vidyapith Mandal)

1. Dr. Ramesh Kapadiya
2. Dr. Vidyut Joshi
3. Dr. Sudarshanbhai Iyangar
4. Dr. Tridip Suhyad
5. Dr. Rohitbhai Shukla
6. Dr. M.P.Mathai
7. Dr. Kumarpal Desai
8. Dr. Raaghuvir Chaudhari
9. Dr. Bhadrayu Vachhrajani
10. Dr. Arunkumar Dave
11. Dr. K.K.Khakhar
12. Dr. Maltiben Mehta
13. Dr. Anil Ambasana
14. Dr. Binod Agarwal
15. Dr. Ashok D.B.Vaidya
16. Dr. Shailesh R. Dave
17. Shri Sitanshu Yashashchandra
18. Dr. Nalin. N. Jani
19. Dr. Surendra Kumar Pathak
20. Dr. Datta Madamwar
21. Dr. Gaurang Jani
22. Shri Mansukh Salla
23. Prof. Balwant Jani
24.Dr. Satish Prakash Shukla
25. Dr. Dineshchandra A. Uchat
26. Dr. Indira Nityanandam
27. Dr. Rupa Mehta
28. Dr. Murliben Desai
29. Dr. Navneet Chauhan
30. Dr. Ranjana Aragade
31. Dr. Jamnadas Savalia
32. Dr. Navinchandra Chaniyara
33. Dr. Udaji Parmar
34. Prof. V.K.Srivastava
35. Dr. M.I.Quraishi
36. Dr. P.B. Thumar
37. Dr. Chhagan B. Kagathara